اخبار

شرکت روناکم همواره تلاش دارد که با شرکت و حضور در نمایشگاه های داخلی صنایع غذائی و با اشتراک و در اختیار گذاشتن محل غرفه خود به شرکت های معتبر اروپائی که شرکت روناکم نمایندگی انحصاری آنها را دارد ،آخرین دستاوردهای تکنیکی صنعت غذا و سایر صنایع وابسته را به مشتریان خود ارائه نماید و در پی گسترش این فرایند مستمرا” با حضور در نمایشگاه ها ، کنفرانسها و جلسات در خارج از کشور تمامی اطلاعات به روز شده را در عرصه ماشین آلات صنایع غذائی بدست آورد و تحقیقات لازم را درتکنولوژی های بکار رفته را جویا باشد تا بتواند مشاوره های فنی و تخصصی را در زمینه های مختلف واردات ماشین آلات صنایع غذائی و خدمات فنی و پشتیبانی را به مشتریان خود در ایران ارائه نماید.