کنترل محصول

PRISMA

www.prismaindustriale.com شرکت Prismaindustriale در سال ۱۹۸۴ در (Fidenza Parma) ایتالیا تاسیس شد.این شهر مرکزغذا و مهندسی مکانیک مربوط به غذا می باشد و در نتیجه تجربیات به دست آمده و همچنین اشتیاق برای کیفیت بهتر و مطلوب تر، سبب تولید سیستم های سنجش وزن و سیستم های تشخیص فلز در …

بیشتر بخوانید »